Co jsou to přístupné stránky a proč je mít

Web není jen pro zdravé uživatele, kteří na stránky přistupují z počítače. Věděli jste, že 9 % mužů je barvoslepých? Nebo že 10 % populace má nějakou poruchu učení (dysxxx). A co teprve senioři…

Přístupné stránky jsou výhodné pro všechny.

Projděte si prezentaci se stručným úvodem do problematiky. Dozvíte se, co vyžaduje zákon č. 99/2019 Sb., co je to standard WCAG a jaké požadavky musí přístupné stránky splnit.

Více informací najdete na webu pristupne-stranky.cz

Potřebujete posoudit, jestli jsou Vaše stránky přístupné a nechcete to studovat sami?