Školní web jako třídní ročníkový projekt

16.5.2017

Původní web Základní školy a Mateřské školy Deblín odpovídal době svého vzniku. Měl rozsáhlou a postupem času stále méně přehlednou strukturu, několikaúrovňové menu, využíval pouze malou část dostupné plochy, obsahoval prázdné stránky… Velkým problémem také bylo, že plnění informací bylo závislé na “ajťákovi”.

 

obrázek původního webu ZŠ a MŠ Deblín
ZŠ a MŠ Deblín – původní web

 

Na podzim 2015 se proto nové vedení školy rozhodlo, že chce web přepracovat. Původně předpokládali jen postupnou „modernizaci“ existujícího řešení. Nakonec ale zvítězil náš návrh web přepracovat úplně. A aby toho nebylo málo, žáci 8. třídy v čele se svou třídní učitelkou se chopili iniciativy a přípravu webu si vzali jako svůj třídní ročníkový projekt.

 

odkaz na článek osmáků - Jak vznikal nový školní web?
Odkaz na článek osmáků – Jak vznikal nový školní web?

 

Osmáci se zapojili opravdu všestranně:

  • provedli a vyhodnotili dotazníkové šetření
  • na základě person identifikovali, co je pro které uživatele důležité a jak web používají
  • navrhli základní strukturu webu
  • vyfotili učitele
  • zajistily fotografie školy a jejího vybavení (jak současné, tak historické)
  • pokusili se zjednodušit a zatraktivnit texty o škole

 

současná podoba webové prezentace ZŠ a MŠ Deblín
web ZŠ a MŠ Deblín

 

Pokud Vás zajímá, jak web vznikal z pohledu samotných žáků, podívejte se na video vytvořené jedním z nich – Petrem Bartošem.